lunedì 24 agosto 2015
А това е много интересен проект на Surfrider Foundation Sofia, казва се The Totе. Тяхната мисия е да помогне за подобряването на качеството на водата, достъпът на хората до плажовете и морския бряг и осигуряването на устойчиво и отговорно развитие на българските крайбрежни зони. 
Това са торбичките, които направиха с мои илюстрации.
eng.: This is a very interesting project by Surfrider Foundation Sofia, named The Tote. Their mission is to help improve the quality of the water of the Black sea, the free access to the beaches and ensure the sustainable and responsible development of the bulgarian coastal areas.

Nessun commento:

Posta un commento